THÔNG BÁO HIỆU LỆNH CHUÔNG KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 - NĂM HỌC 2023-2024

22:09 28/10/2023

- Hiệu lệnh chuông Kiểm tra Giữa kì 1 - Khối 10: Xem tại đây

- Hiệu lệnh chuông Kiểm tra Giữa kì 1 - Khối 11: Xem tại đây

- Hiệu lệnh chuông Kiểm tra Giữa kì 1 - Khối 12: Xem tại đây


Tin khác