STT Số văn bản Tiêu đề Ngày đăng
1 Số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 04 năm 2023 Thông tư 08 của Bộ giáo dục về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy
File đính kèm
10:56 29/02/2024
2 Số 48/QĐ-THPTBC ngày 26 tháng 02 năm 2024 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của trường THPT Bến Cát
File đính kèm
07:40 28/02/2024
3 Số 170/UBND-VX ngày 15 tháng 01 năm 2024 TRIỂN KHAI THÔNG TƯ 29 VỀ LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Xem chi tiết tại đây:

- File đính kèm

- File đính kèm

 

08:23 03/02/2024
4 Số 45/2023/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2023 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Dương
File đính kèm
07:53 25/12/2023
5 Số 1729/SGDĐT-TCCB ngày 04 tháng 10 năm 2021 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ NGHỈ PHÉP HÀNG NĂM
File đính kèm
07:49 25/12/2023
6 Số 1416/SGDĐT-GDTrHTX ngày 05 tháng 7 năm 2023 Văn bản về kiểm tra, đánh giá lại các môn học trong kì nghỉ hè theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT
File đính kèm
07:47 25/12/2023
7 Số 335/TB-THPTBC ngày 26 tháng 10 năm 2023 THÔNG BÁO CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG THPT BẾN CÁT NĂM HỌC 2023-2024
File đính kèm
07:39 25/12/2023
8 Số 2868/SGDĐT-TCCB ngày 13 tháng 11 năm 2023 Triển khai CV 1943 của Sở Nội Vụ về việc tinh giản biên chế

- CV triển khai của Sở GD: File đính kèm

- CV của Sở Nội Vụ: File đính kèm

 

08:57 29/11/2023
9 Số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2023 THÔNG TƯ 20 CỦA BỘ GD&ĐT HƯỚNG DẪN VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
File đính kèm
09:12 23/11/2023
10 Số 293/KH-THPTBC ngày 04 tháng 10 năm 2023 Kế hoạch kiểm tra trong học kỳ 1 Năm học 2023-2024
File đính kèm
16:18 04/10/2023