STT Số văn bản Tiêu đề Ngày đăng
1 Số 792/SGDĐT-GDTrHTX ngày 17/04/2023 Cuộc thi "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam"
File đính kèm
13:50 21/04/2023
2 Số 814/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 20/04/2023 Hướng dẫn thí sinh tự do đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2023
File đính kèm
13:43 21/04/2023
3 2468/SGDĐT-GDTrHTX ngày 02/11/2022 Công văn hướng dẫn chuyển trường của Sở GDĐT Bình Dương từ năm 2022-2023
File đính kèm
12:35 11/03/2023
4 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 quy định về đánh giá học sinh THCS và THPT
File đính kèm
12:35 11/03/2023