THÔNG BÁO DANH SÁCH SBD VÀ PHÒNG THI GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-2024

15:56 04/03/2024

1. Danh sách SBD và phòng thi khối 10: File đính kèm

2. Danh sách SBD và phòng thi khối 11: File đính kèm

3. Danh sách SBD và phòng thi khối 12: File đính kèm

4. Lịch kiểm tra giữa kỳ 2: File đính kèm


Tin khác