Phiếu đăng ký lựa chọn tổ hợp môn học lớp 10 năm học 2023-2024

17:10 05/08/2023

Phiếu đăng ký lựa chọn tổ hợp môn học lớp 10 năm học 2023-2024

Phụ huynh, học sinh có thể nhận phiếu đăng ký này tại phòng bảo vệ hoặc tự in phiếu đăng ký điền thông tin và nộp cho nhà trường trong ngày đăng ký nhập học.

File đính kèm


Tin khác