Thông báo tất cả học sinh thực hiện Khảo sát một số quy định của Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

11:28 06/07/2024

Thông báo tất cả học sinh thực hiện việc khảo sát NĐ84/2020/NĐ-CP theo link đính kèm

 Nhấp vào đường Link https://bit.ly/khaosat84 (thời gian thực hiện đến hết ngày 20/7/2024)


Tin khác