STT Số văn bản Tiêu đề Ngày đăng
1 Số 2868/SGDĐT-TCCB ngày 13 tháng 11 năm 2023 Triển khai CV 1943 của Sở Nội Vụ về việc tinh giản biên chế

- CV triển khai của Sở GD: File đính kèm

- CV của Sở Nội Vụ: File đính kèm

 

08:57 29/11/2023
2 Số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2023 THÔNG TƯ 20 CỦA BỘ GD&ĐT HƯỚNG DẪN VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
File đính kèm
09:12 23/11/2023
3 Số 293/KH-THPTBC ngày 04 tháng 10 năm 2023 Kế hoạch kiểm tra trong học kỳ 1 Năm học 2023-2024
File đính kèm
16:18 04/10/2023
4 Số 292/KH-THPTBC ngày 04 tháng 10 năm 2023 Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên nội dung 3 Năm học 2023-2024
File đính kèm
16:16 04/10/2023
5 Số 286/KH-THPTBC ngày 27 tháng 9 năm 2023 Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi và GVCN giỏi năm học 2023-2024
File đính kèm
16:14 04/10/2023
6 Số 2383/KH-SGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2023 Kế hoạch Thao giảng, dự giờ nâng cao chất lượng dạy và học các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Công nghệ, Tin học năm học 2023-2024
File đính kèm
20:26 23/09/2023
7 Số 280/KH-THPTBC ngày 23 tháng 9 năm 2023 Kế hoạch tổ chức Tuần lễ học tập Suốt đời năm 2023
File đính kèm
20:22 23/09/2023
8 Số 276/KH-THPTBC ngày 20 tháng 9 năm 2023 Kế hoạch tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước cho học sinh năm học 2023-2024
File đính kèm
22:42 21/09/2023
9 Số 270/KH-THPTBC ngày 19 tháng 9 năm 2023 Kế hoạch xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp năm học 2023-2024
File đính kèm
22:40 21/09/2023
10 Số 258/KH-THPTBC ngày 12/09/2023 Kế hoạch giáo dục nhà trường Năm học 2023-2024
File đính kèm
12:31 14/09/2023