THÔNG BÁO DANH SÁCH SBD VÀ PHÒNG THI CUỐI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2023-2024

14:59 04/12/2023

--> Danh sách SBD và phòng thi khối 10: File đính kèm

--> Danh sách SBD và phòng thi khối 11: File đính kèm

--> Danh sách SBD và phòng thi khối 12: File đính kèm

--> Hướng dẫn tô SBD và mã đề: File đính kèm


Tin khác