Hướng dẫn nhận thẻ dự thi tuyển sinh 10 năm học 2020-2021
Ngày phát thẻ: sáng 04/7/2020, học sinh cần lưu ý:
- Học sinh xem danh sách vào đúng phòng, đúng giờ (trong cột ghi chú) để nhận thẻ dự thi. Học sinh không có tên thì đến gặp Cô Thiện (PHT). Khi vào phòng học nhận thẻ không kéo bàn ghế khỏi vị trí, giữ im lặng nghe gọi tên để nhận thẻ.
- Mỗi thí sinh chỉ 1 người vào nhận thẻ dự thi (học sinh hoặc phụ huynh). Khi đi đem theo biên nhận thu hồ sơ để đối chiếu thông tin.
Click vào đây để xem
Lượt xem: 3.562
Đang xử lý...