Tiêu đề
Hình
Nội dung
46448
45974
Sau đây là danh sách tài khoản đã kiểm tra lần 2. Học sinh kiểm tra lại lần cuối cùng.
- Nếu dòng nào dư thì báo tên tài khoản dư (để xoá)
- Nếu chưa có tên trong danh sách này nghĩa là: hoặc là chưa đăng ký, hoặc là đã đăng ký nhưng chưa được duyệt. Vậy:
+ Nếu chưa đăng ký thì đăng ký ngay 1 tài khoản và báo tên tài khoản vừa đăng ký (để duyệt)
+ Nếu đã đăng ký mà chưa được duyệt thì cũng báo tên tài khoản chưa được duyệt (để duyệt)

Tất cả các trường hợp báo cho GVCN để GVCN tổng hợp báo cáo nhà trường. Hạn chót: 10h00 ngày 03/02/2021. Nhà trường KHÔNG nhận báo cáo từ học sinh.
45969
Nhà trường gởi danh sách tài khoản trắc nghiệm online học sinh tính đến 14h00 thứ 2 ngày 01/02/2021. Vì có nhiều em quên mật khẩu không đăng nhập được nên đã đăng ký tài khoản mới, do vậy có thể 1 em có nhiều tài khoản... (click vào tiêu đề để xem tiếp)
45967
Thông báo: Học sinh nào đã có tài khoản trong danh sách dưới đây thì đăng nhập lại vào website sgdbinhduong.com xem thành công hay không?
- Nếu quên mật khẩu thì lấy lại mật khẩu bằng cách nhập địa chỉ email và làm theo hướng dẫn.
- Nếu vẫn không lấy lại được mật khẩu thì đăng ký 1 tài khoản mới (Đặt mật khẩu đơn giản và ghi tên tài khoản, mật khẩu vào tập).
- Nếu học sinh chưa có tên trong danh sách bên dưới thì đăng ký 1 tài khoản mới (Đặt mật khẩu đơn giản và ghi tên tài khoản, mật khẩu vào tập).
- Hạn chót hoàn thành: 10h00 thứ 2 (01/02/2020)
Sau khi đăng ký và đăng nhập tài khoản thành công, nhà trường sẽ có bước hướng dẫn tiếp theo.
45666
Để chuẩn bị làm bài tập tự luyện trên trang trắc nghiệm online. Học sinh phải thực hiện những công việc sau đây:
 
Đang xử lý...