Tiêu chí chấm điểm Cuộc thi Trưng bày sách và Người thuyết trình giỏi
* Đối với khối 11, 12: Học sinh phải trang trí tủ sách từ ngày 28/9/2020 và hoàn thành trước ngày 03/10/2020. Sáng 03/10 Ban giám khảo sẽ đến từng lớp để chấm điểm.
* Đối với khối 10: GVCN chọn 01 học sinh đại diện lớp tham gia dự thi.
- Bốc thăm và nộp bài: 15h20 thứ 7 ngày 03/10/2020 tại Phòng Thư viện (Người dự thi trực tiếp bốc thăm và nộp bài cho Cô Châu)
- Ngày thi: 13h00 thứ 2 ngày 05/10/2020 tại Phòng Hội Trường theo thứ tự đã bốc thăm.
Click vào đây để xem chi tiết
Lượt xem: 8.202
Đang xử lý...