Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020
* Các hình thức tổ chức
- Treo băng ron, khẩu hiệu tuyên truyền.
- Trưng bày sách về giáo dục kĩ năng sống, các kĩ năng sử dụng công nghệ hiện đại tại Phòng Thư viện.
- Tổ chức Cuộc thi: "Người thuyết trình giỏi" trong học sinh khối 10 với chủ đề: "Các kĩ năng sử dụng hiệu quả công nghệ hiện đại của học sinh THPT".
- Xây dựng "Tủ sách lớp học" trong học sinh khối 11 và 12.
Click vào đây để xem chi tiết

Lượt xem: 1.365
Đang xử lý...