Tiêu đề
Hình
Nội dung
47126
47119
45967
Thông báo: Học sinh nào đã có tài khoản trong danh sách dưới đây thì đăng nhập lại vào website sgdbinhduong.com xem thành công hay không?
- Nếu quên mật khẩu thì lấy lại mật khẩu bằng cách nhập địa chỉ email và làm theo hướng dẫn.
- Nếu vẫn không lấy lại được mật khẩu thì đăng ký 1 tài khoản mới (Đặt mật khẩu đơn giản và ghi tên tài khoản, mật khẩu vào tập).
- Nếu học sinh chưa có tên trong danh sách bên dưới thì đăng ký 1 tài khoản mới (Đặt mật khẩu đơn giản và ghi tên tài khoản, mật khẩu vào tập).
- Hạn chót hoàn thành: 10h00 thứ 2 (01/02/2020)
Sau khi đăng ký và đăng nhập tài khoản thành công, nhà trường sẽ có bước hướng dẫn tiếp theo.
44824
Kính gởi: Toàn thể học sinh và các bậc phụ huynh học sinh Trường THPT Bến Cát.
Công tác phòng chống dịch COVID-19 của nước ta có nhiều kết quả khả quan, tuy nhiên, tình hình diễn biến của dịch COVID-19 trên thế giới còn rất phức tạp, nguy cơ bùng phát lại dịch bệnh chưa chấm dứt. Vì sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, trong Tuần 14, toàn trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc các qui định phòng chống dịch COVID-19 tại văn bản số 1583/BGDĐT-GDTC ngày 07/5/2020 của Bộ GDĐT và Công văn số 701/SGDĐT-CTTTPC ngày 08/5/2020 của SGDĐT Bình Dương về thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID -19 trong trường học.
Một số trọng tâm cần chú ý thực hiện thật tốt như sau
44804
Thông báo 28/TB-THPTBC về Qui định những việc phải làm hàng ngày để phòng chống COVID-19
44803
Thông báo 27/TB-THPTBC về Ban hành một số qui định đối với HS trong tháng 5/2020 để phòng chống COVID-19...
44609
1- Trật tự xếp hàng để đo thân nhiệt trước khi vào trường (lớp) theo qui định sau:
a/ Ca sáng:
- Cổng chính: từ 6g30 đến 7g00 cho học sinh khối 12 chính khóa &Học sinh khối 10 học trái buổi không gởi xe trong trường.
- Cổng phụ 1: từ 6g30 đến 7g00 cho học sinh gởi xe trong trường.
- Cổng phụ 2: từ 6g30 đến 7g00 cho học sinh khối 11 chính khóa &Học sinh khối 10 học trái buổi không gởi xe trong trường.
b/ Ca Chiều:
- Tại chân các cầu thang lên lầu cho khối 10.
- Tại lớp học cho học sinh buổi 2, TD, GDQP-AN
44608
Tất cả cán bô, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường có trách nhiệm thực hiện qui định đã ban hành theo Quyết định này kể từ ngày 02/3/2020 đến hết ngày 28/3/2020
44542
Thực hiện Công văn số 128/SGDĐT-CTTTPC ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Sở GDĐT Bình Dương về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (sau đây gọi tắt là dịch cúm Corona) gây ra, Hiệu trưởng trường THPT Bến Cát xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh như sau:
Đang xử lý...