Danh sách (mới ngày 01/8/2022) đăng ký nguyện vọng tổ môn lựa chọn, môn Thể dục và đăng ký mua SGK lớp 10 (2022-2023)
Tất cả học sinh lớp 10 kiểm tra lại danh sách đăng ký lần 2 trong file đính kèm, nếu chưa chính xác hoặc muốn điều chỉnh hoặc muốn nhắn gởi gì đến nhà trường thì nhập vào link hạn chót 11h00 ngày 06/8/2022. Nhà trường sẽ chia xếp lớp lại và công bố trên website trước ngày 10/8/2022 và sẽ KHÔNG giải quyết trường hợp điều chỉnh, đổi lớp nào nữa.
Link xin điều chỉnh, bổ sung, thay đổi thông tin (nếu có): https://forms.gle/WzMque9NRRJGDeQh8
Lượt xem: 1.012
Đang xử lý...