Tiêu đề
Hình
Nội dung
47497
46097
45779
Cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp cơ sở năm học 2020 – 2021, Ban tổ chức “Cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp cơ sở” Trường THPT Bến Cát xây dựng kế hoạch và triển khai Cuộc thi đến các chi đoàn với mục đích khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật công nghệ và vận dụng kiến thức các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn; ngoài ra, nhằm đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp, hình thức đánh giá kết quả học tập của học sinh góp phần phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
44899
Kế hoạch tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp trường  năm học 2020-2021
Đang xử lý...