Tiêu đề
Hình
Nội dung
47309
47244
1. Xem bảng điểm khối 10
2. Xem bảng điểm khối 11
3. Xem bảng điểm khối 12
Thời gian nhận đơn phúc khảo:
- Khối 11 và 12: trước 10g sáng 22/03/2022
- Khối 10: trước 16g ngày 22/03/2022

46797
46791
46347
Sau đây là danh sách xếp lớp khối 10 năm học 2021-2022. Học sinh kiểm tra nếu đã đăng ký nhập học mà thiếu tên trong danh sách lớp thì báo với Hiệu trưởng qua email: datnt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn.
Click vào đây để xem danh sách
46346
Sau đây là danh sách học sinh khối 11 năm học 2021-2022. Học sinh liên hệ giáo viên chủ nhiệm để vào group lớp.
Click vào đây để xem danh sách

46087
Học sinh nộp đơn phúc khảo (nếu có) tại phòng Khảo thí (gần sân cờ) từ 7h30 đến 8h30 sáng thứ 4 (12/5/2021)
Bảng điểm khối 10
Bảng điểm khối 11

46073
* Thời gian phúc khảo: 1 buổi sáng thứ 4 (21/4) từ 7h30 đến 10h00.
* Học sinh phúc khảo điểm thi môn Trắc nghiệm gặp trực tiếp Cô Thiện (PHT)
* Môn tự luận, thực hành thì nộp đơn phúc khảo cho cô Trúc (phòng Văn thư).
Click vào đây để xem
46050
Học sinh phúc khảo xin mẫu đơn và nộp tại phòng văn thư vào chiều thứ 4 (17/3/2021). Sau thời gian trên không nhận bổ sung.
Click vào đây xem khối 10
Click vào đây xem khối 11
Click vào đây xem khối 12
45945
Đang xử lý...