Tiêu đề
Hình
Nội dung
47327
    Thực hiện kế hoạch năm học 2021- 2022 và kế hoạch ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Trường THPT Bến Cát cũng như nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh giao lưu, học hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm trong học tập vào thời điểm cuối năm lớp 12. Cuộc thi “Chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT” lần 2 tại trường THPT Bến Cát diễn ra từ ngày 18/4/2022 đến ngày 23/6/2022 với 03 vòng thi cho cả 03 ban...
44977
Thực hiện kế hoạch năm học 2019- 2020, kế hoạch ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh giao lưu, học hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm trong học tập và đa dạng hóa các hình thức giáo dục nhằm tăng cường tính chủ động và hiệu quả tiếp thu kiến thức, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, ...
44946
Vòng 2 cuộc thi diễn ra vào chiều 30/6, 01/7 và 02/7/2020, kết quả Ban tổ chức đã chọn ra 70 em từng tiểu ban để vào vòng chung kết diễn ra vào sáng 13/7/2020. Cụ thể như sau:
1. Tiểu ban Toán, Văn, Anh
2. Tiểu ban Lý, Hóa, Sinh
3. Tiểu ban Sử, Địa, GDCD
44930
Vòng 1 cuộc thi "Chinh phục kỳ thi TN THPT" lần 1 năm 2020 diễn ra vào chiều 22/6/2020. Kết quả như sau:
Kết quả tiểu ban Toán, Văn, Anh
Kết quả tiểu ban Lý, Hóa, Sinh

Kết quả tiểu ban Sử, Địa, GDCD


44914
Vòng 1: Thi Online tại nhà vào chiều 22/6/2020 gồm: 14h00 (Toán, Văn, Anh) và 15h00 (Lý, Hóa, Sinh hoặc Sử, Địa, GDCD)
Vòng 2: Thi Online tổ chức tập trung tại Trường chiều 30/6/2020 (Toán, Văn, Anh) và Chiều 01/7/2020 (Lý, Hóa, Sinh); Chiều 02/7/2020 (Sử, Địa, GDCD)....
44913
Hiệu trưởng trường THPT Bến Cát lập Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT” Lần I năm học 2019-2020 gồm 3 tiểu ban:
Đang xử lý...