BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ “TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH” CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT BẾN CÁT

16:24 19/04/2023

Đến dự chương trình có đồng chí Tô Văn Sang – Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã; đồng chí Đỗ Minh Tùng – Chi ủy viên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và BTV Đoàn trường THPT Bến Cát.

Tại lớp bồi dưỡng, các em học sinh được cung cấp nhiều nội dung về nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tương Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng con người; tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng…

Qua hoạt động này đã giúp các em học sinh nắm rõ nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó giúp học sinh thực hiện theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người; góp phần lan tỏa trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, xây dựng chuẩn giá trị đạo đức mới toàn xã hội nhất là trong môi trường học tập của học sinh hiện nay.

 

Tin bài: Thùy Lan - Trường Tiền


Tin khác