Tiêu đề
Hình
Nội dung
45982
Bước 1: Học sinh ghi chép bài vào tập, tự nghiên cứu các ví dụ và làm các bài tập trong các file đính kèm.
Bước 2: Làm bài tập tự luyện trên trắc nghiệm online (sgdbinhduong.com)
Click vào đây để tải khối 10
Click vào đây để tải khối 11
Click vào đây để tải khối 12
45978
Trường THPT Bến Cát triển khai hình thức dạy học trực tuyến qua phần mềm Zoom Meetings từ 17/02/2021 cùng với các hình thức dạy học trực tuyến khác. Để việc triển khai học tập có hiệu quả, yêu cầu các em học sinh phải thực hiện nghiêm túc các vấn đề sau....
45973
KHỐI 12: Từ 01/02 đến 07/02/2021
Bước 1: Học sinh xem lại kiến thức lý thuyết.
Bước 2: Làm bài tập tự luyện trên trắc nghiệm online (sgdbinhduong.com)

Click vào đây để tải các môn
45972
KHỐI 11: Từ 01/02 đến 07/02/2021
Bước 1: Học sinh ghi chép bài vào tập, tự nghiên cứu các ví dụ và làm các bài tập trong các file đính kèm.
Bước 2: Làm bài tập tự luyện trên trắc nghiệm online (sgdbinhduong.com)

Click vào đây để tải các môn
45971
KHỐI 10: Từ 01/02 đến 07/02/2021
Bước 1: Học sinh ghi chép bài vào tập, tự nghiên cứu các ví dụ và làm các bài tập trong các file đính kèm.
Bước 2: Làm bài tập tự luyện trên trắc nghiệm online (sgdbinhduong.com)

Click vào đây để tải các môn
Đang xử lý...